Het laatste nieuws uit de regio

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt Zeeuwen uit voor informatiebijeenkomst over Nationale Omgevingsvisie

 In wat voor Zeeland willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving. Tegelijkertijd hebben we in ons land te maken met vraagstukken als: Hoe maken we de overgang naar duurzame energie? En waar is nog ruimte voor meer windmolens en zonnepanelen? Of: Hoe houden we gebieden en steden bereikbaar en behouden we ook natuur?

Met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteert het Rijk een toekomstvisie op de inrichting van ons land. Om Zeeuwen hierover te informeren  en hen de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en een zienswijze te geven, organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatiebijeenkomsten in alle provincies. Op maandag 16 september zijn inwoners van harte welkom in de bibliotheek in Middelburg.

Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we in ons land goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. Dat geldt ook voor de provincie Zeeland. De Nationale Omgevingsvisie helpt om goede afwegingen te maken.

In Zeeland spelen diverse vragen onder andere op het gebied van water, milieu, mobiliteit en de energietransitie. De provincie Zeeland en het Rijk werken al regelmatig  samen, bijvoorbeeld als het gaat om  de grensoverschrijdende samenwerking met west en oost Vlaanderen en de samenwerking in de Zuid Westelijke Delta.

Kortom: Heel Nederland staat voor grote uitdagingen. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft richting aan provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Al aan de slag in Zeeland
Een voorbeeld van hoe de Provincie Zeeland al werkt aan het slim inrichten van de leefomgeving is de Provinciale Omgevingsvisie 2021 waar samen met de omgeving het beleid voor de provincie voor de komende jaren wordt ontwikkeld.

Inwoners van Zeeland kunnen op 16 september tussen 19:00 uur en 21:00 uur meer te weten komen over de Nationale Omgevingsvisie, vragen stellen en ter plekke hun zienswijze geven.

logo dierenpark zie-zoo

dierenpark zie-zoo de eerste zorgdierentuin van Nederland

google