Info-nederland

Opleidingen van Fontys Sittard scoren goed in jaarlijks onderzoek van Elsevier Beste Studies 2019

Verschillende opleidingen van Fontys Hogescholen in Sittard zijn wederom heel goed beoordeeld in het jaarlijkse onderzoek Beste Studies 2019 van Elsevier Weekblad. Elsevier heeft dit jaar –anders dan voorgaande jaren- de opleidingen bekeken waar studenten de laatste drie jaar bovengemiddeld tevreden zijn over hun opleiding en heeft hieraan goud, zilveren en bronzen medailles toegekend.

Uit het onlangs verschenen onderzoek van Elsevier blijkt dat zeven opleidingen van Fontys in Sittard medailles hebben behaald. Het gaat om de lerarenopleidingen Duits (brons), Engels (zilver), Nederlands (goud), Geschiedenis (brons), Natuurkunde (goud), Wiskunde (goud) en Aardrijkskunde (brons). Ook de opleiding Pedagogiek scoorde weer bovengemiddeld; studenten gaven op alle onderdelen aan uitermate tevreden te zijn. De opleiding Pedagogiek krijgt ook op basis van de ‘Keuzegids hbo’ al jaren achter elkaar het zegel ‘Topopleiding’.
Studenten aan de Nieuwste Pabo zijn in vergelijking met de gemiddelde lerarenopleiding basisonderwijs tevreden over de inrichting van de opleiding, de docenten en de organisatie en communicatie van de opleiding.

De vestiging van Fontys Hogescholen in Sittard krijgt al jarenlang goede beoordelingen. Studenten zijn vooral te spreken over de kleinschaligheid en het persoonlijk contact met de docenten.

 

Open dag zaterdag 16 november

Op zaterdag 16 november is het open dag bij Fontys in Sittard. Van 10.00-15.00u beantwoorden onze studenten en docenten alle vragen over onze voltijdopleidingen. Bijvoorbeeld vragen over studeren aan het hbo, eventuele toelatingseisen, uitgebreide informatie over opleidingen, ervaringsverhalen van andere studenten, sfeer en begeleiding. Aanmelden kan via www.fontys.nl/opendag.

 

Fontys Hogescholen in Sittard

Fontys Hogescholen biedt in Sittard diverse leraren- en pedagogische opleidingen aan en is gevestigd aan de Mgr. Claessensstraat in Sittard. Alle hbo-opleidingen voor onderwijs en opvoeding zitten sinds 2012 onder één dak. Dit biedt interessante mogelijkheden voor (aankomende) studenten.

 

Beste studies Weekblad Elsevier

Jaarlijks publiceert weekblad Elsevier een ranking van de beste studies in het Nederlandse hoger onderwijs. Vanwege het ontbreken van gegevens van de Nationale Studenten Enquete (NSE) zijn voor het onderzoek dit keer de data over de afgelopen vijf jaar met elkaar vergeleken. Daaruit volgt een ‘medaillespiegel’ die wordt aangevoerd door de Hanzehogeschool Groningen, Windesheim en NHL Stenden. Fontys Hogescholen staat dit jaar op een vierde plaats. De door Elsevier gehanteerde meetmethode van dit jaar concentreerde zich op individuele opleidingen. 17 opleidingen van Fontys behaalden een gouden (5), zilveren (5) of bronzen (7) medaille.